Fotografmester Arne Glomdal. Foto: Ron Moes

Arne Glomdal kan se tilbake på 50 år i fotografbransjen. I løpet av disse årene har han fotografert flere tusen brudepar og enda mange flere barn, familier og konfirmanter. I en periode var han hovedsakelig reklamefotograf med kunder som Nora, Brynildsen og Henig Olsen Is som kunder. I 37 år var han ansatt på Glemmen videregående skole, hovedsakelig som fotograflærer. For Norges fotografforbund har han undervist fotografer fram til svennebrev og for NHO mesterutdanningen for fotografer. I ti år var Glomdal redaktør i Norsk Fotografisk Tidsskrift og drev senere eget fotografisk atelier i Fredrikstad.

Han har svennebrev i portrettfotograffaget. Svennebrev i reklamefotograffaget og mesterbrev. Skrev, sammen med lærerkollega, fotografmester Erik Hennum Lund, en fotografisk lærebok, «Fotoboken1». Forfatter av boken ”Vinduene lyser av kunnskap” ferdig 1. desember 2015. En historisk bok om yrkeskoleutdanning gjennom 150 år i Fredrikstad. Glomdal har hatt flere verv i Østfold Fotograflaug, som han også er æresmedlem. Han har dessuten vært medlem i svennebrevnemnda, klagenemnda for fotograffaget og sittet i ni år i Faglig råd for fotografi og grafiske fag i utdanningsdirektoratet.

Nå har han gått av med pensjon fra skolen og ønsker å egne seg til fotografi igjen. Han kan ta på seg de fleste typer fotografiske oppdrag, og glede seg over det å skape fotografier.

Kontakt Arne Glomdal: Tekst eller ring 905 62 703